Đại hội chi bộ Giáo dục-Y tế nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ Giáo dục-Y tế nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem:

Ngày 08/6/2022, được sự thống nhất của Đảng ủy xã Ia Dom, Chi bộ Giáo dục-Y tế đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó bí thư,... ...
KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025

Lượt xem:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBNH-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ Trường tiểu học; ...
Đại hội Chi đoàn Trường TH-THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ năm học 2023-2024

Đại hội Chi đoàn Trường TH-THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn xã Ia Dom và Ban giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức Đại hội Đoàn trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ 2022-2023; Ban chấp hành Chi Đoàn tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí... ...