Đại hội chi bộ Giáo dục-Y tế nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ Giáo dục-Y tế nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem:

Ngày 08/6/2022, được sự thống nhất của Đảng ủy xã Ia Dom, Chi bộ Giáo dục-Y tế đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó bí thư,... ...
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021- 2025, TẦM NHÌN 2030

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021- 2025, TẦM NHÌN 2030

Lượt xem:

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021- 2025, TẦM NHÌN 2030     Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban... ...
Đại hội Chi đoàn Trường TH-THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ năm học 2023-2024

Đại hội Chi đoàn Trường TH-THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn xã Ia Dom và Ban giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức Đại hội Đoàn trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ 2022-2023; Ban chấp hành Chi Đoàn tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí... ...